공지사항 

부경샵은 건전 플랫폼입니다. 건전하지 않은 내용이 담겨 있을 경우 삭제처리 되십니다. 이상 오늘도 즐거운 하루 되세요!

자유게시판추미애가 답

어나더유
2021-08-11

 

Không có lý do gì để chờ đợi lâu hơn nữa 

Đó là một khoảnh khắc tuyệt vọng


để thanh lý 

Để bảo vệ Tổng thống Moon Jae-in và duy trì chính sách 

Để nở hoa trong 20 năm tới 


Mi-ae Choo, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành chính 

Mi-ae Choo, người đã trải qua tất cả các trận chiến trước khi sinh và trên không, chiến đấu tay đôi và chiến đấu ngoài không gian. 

Pháo đài cuối cùng để tiếp tục và hoàn thiện hơn nữa các cải cách 


Khả năng cải cách Rõ ràng Có định hướng cứng nhắc Chính trực Năng lực ngoại giao 


Chu Mi-ae, người có tất cả, là câu trả lời 


2 0